fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Metodika

Popis

Projektové dny realizujeme s dětmi v mateřských a základních školách. Snažíme se naučit děti a ideálně i rodiče vytvářet vlastní nutričně hodnotná jídla a zdůrazňovat důležitost kvalitní snídaně a svačiny. Děti aktivně zapojujeme do procesu přípravy pokrmů a představujeme jim pro ně mnohdy netypické potraviny a suroviny, ze kterých lze vyrobit chutnou a zdravou svačinu. Během realizace jídel děti poučíme o významu zdravého stravování, o významu a funkci jednotlivých živin, či o složení potravin.

Smyslem je naučit žáky chutné jídlo nejen připravit, ale i „prodat“ formou reklamy, kterou si samy vytvoří a navrhnout prodejní cenu. Projektové dny mnohdy spojíme s rodičovskými schůzkami, kdy se akce mají možnost zúčastnit i rodiče.

Účastníci projektových dnů

• Děti

• Třídní učitelka

• Výživový poradce, nutriční terapeut

• Vedoucí školní jídelny, kuchařky

• Pronajímatel kantýn

Metodika klade důraz na

• Dodržování hygienických zásad a návyků

• Snížený obsah cukru v potravinách

• Spojení zdravého a pravidelného stravování se sportem

• Jednotnou metodiku projektových dnů

• Nutričně vyváženou stravu

• Zařazení potravin bez zbytečné chemie