Predstavenie projektu Pestrá strava, ukážka projektového dňa na základnej škole

Projekt je zameraný na nutričné gramotnosť deti. Projektový deň sa skladá z prípravy desiat deťmi podľa odporúčaných receptov, výroby reklamy (obalu) a názvu desiaty, prezentácie a ochutnávky. Tieto desiaty sú ďalej odporúčajú do ponuky jedální, kde si ich môžu rodičia a deti objednávať.