Program

Nutričně hodnotná strava je důležitá jako základ správného vývoje dítěte a zdraví v dospělosti!

 • S týmem kvalifikovaných poradců výživy a nutričních terapeutů podporujeme změny v kvalitě školního stravování

Co prosazujeme:

Aktivní přístup:

 • působení regionálních poradců (jsou v místě a dosahu školy, znají prostředí, mohou aktivně pomáhat se změnami životního stylu nejen škole, ale také žákům a jejich rodičům)
 • projektové dny ve školách a školkách (aktivní zapojení žáků při přípravě skutečného jídla)
 • přednášky, setkání s rodiči, besedy, školení pro učitele, kuchařky, vedoucí školních jídelen
 • pomoc s přípravou jídelního lístku, zařazování pestré nabídky potravin
 • význam a zapojení pohybu do každodenního života dětí

 

Kvalitní potraviny

 • respektujeme platnou legislativu, výživová doporučení, spotřební koš, ale z kvalitních potravin
 • důraz na nutričně kvalitní a čerstvé potraviny ve školních jídelnách za rozumnou cenu
 • důraz na zdravou kulinární přípravu (NE přepálené tuky, NE přemíru cukru, sladkých jídel a nápojů)
 • ozdravení školních kantýn a automatů (nechceme rušit, ale naplnit vhodnými potravinami a nápoji pro děti)

Ve zdravém těle, zdravý duch

Rodiče ztrácí kontrolu nad stravovacím režimem svých dětí ve škole, kde se objevují lákavé automaty s nabídkou přeslazených či přesolených pochutin plných chemie. Dítě přitom zpravidla kopíruje stravovací návyky, které mu ukazují dospělí v jeho okolí, ať již jde o rodiče nebo školy. Kombinace nevhodného jídla a nízké pohybové aktivity vede k nárůstu dětské obezity a rozvoji dalších civilizačních onemocnění.

"Pestrá strava" propojuje rodiče, děti, školní jídelny, školy a města. Primárním cílem projektu je zařadit vhodné a kvalitní potraviny a pokrmy do školních jídelen, kantýn a bufetů a trvale změnit stravovací návyky dětí.

Jak projekt "Pestrá strava" funguje?

Součástí projektu je zkušený tým kvalifikovaných výživových poradců, kteří pomáhají přenastavit stravovací návyky dětí. Děje se tak prostřednictvím úzké spolupráce mezi všemi zainteresovanými skupinami. Ke klíčovým aktivitám přitom patří poradenství a doporučení vhodných potravin a nutričně vyvážených receptů do školních jídelen nebo kantýn. V rámci projektu se ale nezapomíná ani na osvětovou činnost, která obsahuje například projektové dny, přednášky, besedy pro rodiče, ale také hry pro děti. Jedná se o aktivity převyšující rámec činností běžně nabízenými školami.

Jaké aktivity v rámci projektu "Pestrá strava" probíhají?

 • Poradenství a tipy na sortiment ve školních jídelnách a kantýnách.

 • Přímé zapojení žáků do tvorby svačin a obědů, žákovské recepty.

 • Propočet nutričních hodnot svačin resp. obědů ve školních stravovacích zařízeních.

 • Přednášky ve školách na téma zdravá výživa, správný výběr potravin, atd.

 • Konzultační hodiny výživových poradců pro rodiče a žáky přímo ve školách.

 • Projektové dny – tvorba vlastních nutričně vyvážených svačin a pokrmů včetně zapojení prověřených surovin.

 

Kdo se na projektu podílí?

 • Výživový poradce.

 • Zástupce školy.

 • Vedoucí školní jídelny.

 • Zástupce města (odbor školství).

Účastníci projektu "Pestrá strava"

 • Školní jídelny – projekt Strava bez zbytečné chemie pomáhá školním jídelnám vybírat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny a ukazuje jim, jak poskládat vhodný jídelníček pro děti i zpracovat méně obvyklé potraviny. Ačkoli již nyní musí strava ve školních jídelnách splňovat určitá kritéria (spotřební koš), stále je co zlepšovat.

 • Rodiče – děti kopírují nevhodné stravovací návyky a nesou si je až do dospělosti. Často se ukazuje, že v rodinách neprobíhá stravování podle zásad zdravého jídelníčku. Důsledkem může být obezita nebo jiné civilizační choroby. Iniciativa přitom myslí i na zapojení rodičů, pro které připravuje besedy a další vzdělávací akce.

 • Děti – zábavnou formou je dětem prezentováno, jak se zdravě stravovat. V kombinaci se zdravou stravou ve školních jídelnách si tak osvojí zásady kvalitního a nutričně vyváženého stravování.

 • Školy – zapojením do projektu ukazují, že jejich cílem není pouze vzdělávání ve smyslu učení podle osnov, ale celková osvěta svých svěřenců. Otevírají se, komunikují s rodiči a pomáhají vytvářet vzdělanější a zdravější populaci.

 • Města – partnerskou účastí s projektem Strava bez zbytečné chemie podporují školy a školní zařízení ve svém regionu a přímo se hlásí k osvětě zdůrazňující zdravý životní styl a důležitost správného stravování v dětském věku.

 

Přečtěte si PRAVIDLA projektu "Pestrá strava"

 • Škola bude ve spolupráci s výživovým poradcem sledovat nutriční kvalitu surovin a obsah přídatných látek použitých pro přípravu pokrmů podávaných/prodávaných ve školní jídelně, kantýně, bufetu, automatech apod. . 

 

 • Škola bude spolupracovat s výživovým poradcem a  umístí jeho jméno a kontakt na webové stránky školy – konkrétní forma spolupráce bude na dohodě školy a poradce.

 

 • Škola bude uvádět logo projektu na svých webových stránkách a vylepí u vchodu do jídelny na viditelném místě samolepku „Strava bez zbytečné chemie“.

 

 • Škola zařadí vítězné pokrmy z projektových dnů školy do menu jídelny a kantýny (pokud projektové dny ve škole proběhnou).

 

Kdo již projekt "Pestrá strava" podpořil?

Pilotní projekt Strava bez zbytečné chemie proběhl ve škole v Královehradeckém kraji ve městě Jaroměř a sklidil velký úspěch ze strany rodičů, žáků i pracovníků školy. V současné době ve škole funguje Zdravá kantýna, kde se prodávají svačiny podle zásad zdravé výživy. Akci podpořila média, jako je Náchodský deník, týdeník 5+2, Česká televize (pořad Sama doma či Dobré ráno ).

Fotogalerie